Voorwaarden

Laatste update: 2 juli 2020

Deze praktische richtlijnen zijn gebaseerd op de Bowspring filosofie: accountability, mindfulness & compassion. Tijdens elk Bowspring traject nodig ik de deelnemer uit om een bepaalde commitment aan te gaan voor zichzelf (accountability).

Deze commitment is een bewuste en essentiële keuze die de deelnemer neemt om te investeren in meerwaarde voor zichzelf en aanwezigheid tijdens de Bowspring trajecten (mindfulness). Natuurlijk zit het leven vol verrassingen en veranderingen en kunnen onvoorziene omstandigheden zich voordoen.

Met mededogen hanteer ik deze richtlijnen zodat de deelnemer en mezelf ook financieel in balans kunnen blijven (compassion).

inschrijving & lessen

Down Arrow

inschrijving & lessen

Down Arrow
1. Hoe kan de deelnemer zich inschrijven voor een indoor, outdoor, online of individuele les?

Via het bijhorend invulformulier van elke les op de website.

2. Kan de deelnemer een proefles volgen?

Enkel voor je eerste live online les via Zoom kan je je inschrijven voor een proefles. Er kan geen proefles gevolgd worden tijdens de indoor, outdoor of individuele lessen. Je kan wel een indoor of outdoor les volgen en achteraf beslissen of je een beurtenkaart neemt of toch een losse les wilt afrekenen. De lessen kunnen niet geobserveerd of gefilmd worden.

3. Vanaf hoeveel deelnemers gaan de lessen door?

Vanaf 2 deelnemers: een aangepaste versie van de groepsles.
Vanaf 3 deelnemers: de les gaat door zoals gewoonlijk.

4. Gaan de outdoorlessen altijd door?

De outdoorlessen gaan enkel door bij een gunstig weerbericht. Bij stevige regen en wind worden de deelnemers op tijd op de hoogte gebracht (via de WhatsApp groep) en wordt een optie voorgesteld om de outdoorles te vervangen door een live online les via Zoom indien genoeg deelnemers.

5. Lessenrooster

Per seizoen kan het lessenrooster efficiënt aangepast worden en zullen de deelnemers tijdig op de hoogte gebracht via mail of de WhatsApp groep van het nieuwe lessenrooster.

6. Beleid voor foto's en video

Soms worden er foto’s of korte filmpjes gemaakt tijdens de indoor en outdoorlessen die achteraf gedeeld worden op social media. Indien je niet gefotografeerd, gefilmd of gepubliceerd wilt worden, stuur een mailtje naar info@saraverhelst.be met deze vermelding.

Betaling en beurtenkaarten

Down Arrow

Betaling en beurtenkaarten

Down Arrow
1. Hoe verloopt de betaling voor een indoor, outdoor, online of individuele les?

De prijzen van de lessen en beurtenkaarten staan vermeld op de website en aan dit bedrag moet voldaan worden om deel te kunnen nemen. Zowel de losse les als beurtenkaart kan vooraf betaald worden via overschrijving met vermelding van je naam en de les. Of aan het begin of einde van de les via de bancontact app of cash. De individuele les online dient vooraf betaald te worden via overschrijving met vermelding van je naam en les. Bankrekeningnummer: BE27 0689 0367 6073.

2. Hoelang is een beurtenkaart geldig?

1 jaar na betaling.

3. Kan de deelnemer een beurtenkaart annuleren?

De beurtenkaarten zijn non-refundable, persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. Voor welke lessen zijn de beurtenkaarten geldig?

Voor alle indoor, outdoor en online lessen.

5. Voor hoeveel mensen is de beurtenkaart geldig?

De beurtenkaart is geldig voor alle leden binnen hetzelfde gezin van de deelnemer. Naaste familie of vrienden van de deelnemer betalen een losse beurt of hun eigen beurtenkaart.

6. Hoelang is een individuele les geldig?

Eén maand na betaling.

7. Wat als de deelnemer niet aanwezig kan zijn op het afgesproken individueel lesmoment?

Verwittig 24 uur voor het lesmoment. Bij het niet tijdig verwittigen wordt 40% van de individuele les betaald.

Aansprakelijkheid

Down Arrow

Aansprakelijkheid

Down Arrow
1. Letsels of schade

Sara Verhelst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verloren voorwerpen of schade, verband houdende met een deelname aan de Bowspring lessen van Sara Verhelst, het volgen van indoor, outdoor, online en individuele lessen en/of deelname aan workshops is volledig op eigen risico.

2. Blessure

Sara is een gediplomeerde lesgeefster en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop.

3. Sara adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan Sara vóór aanvang van de les of workshop.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Luister goed naar de instructies van Sara en volg deze op.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan Sara vóór aanvang van de les of workshop.
4. Medisch

Een deelname aan de lessen of workshops zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose.

5. Medische behandeling of therapie

Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, kan een omgeving van bewustzijnsverruiming/introspectie mogelijk nu niet geschikt zijn voor jou. Neem contact op met jouw huisarts of behandelend specialist met de vraag of het bijwonen van de Bowspringlessen geschikt is voor jou op dit moment. Wees je ervan bewust dat Sara niet in staat is of de expertise heeft om medische/psychiatrische steun te bieden.

Persoonsgegevens

Down Arrow

Persoonsgegevens

Down Arrow
1. Hoe gaat Sara om met uw gegevens?

Sara verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, het communiceren met de deelnemers over de lessen en voor de administratie. Sara gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving van de privacy.

Overig

Down Arrow

Overig

Down Arrow
1. Deelname

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.