Voorwaarden

Laatste update: februari 2023

Tijdens elke therapiesessie of groepsles nodig ik de cliënt uit om een bepaalde commitment aan te gaan voor zichzelf.

Deze commitment is een bewuste en essentiële keuze die de deelnemer neemt om te investeren in de meerwaarde voor zichzelf en zodus in het nakomen van de geplande afspraken therapie en de groepslessen/workshops. Natuurlijk zit het leven vol verrassingen en veranderingen en kunnen onvoorziene omstandigheden zich voordoen.

Met mededogen hanteer ik deze richtlijnen zodat de deelnemer en mezelf ook financieel in balans kunnen blijven.

inschrijving & lessen

Down Arrow

inschrijving & lessen

Down Arrow
1. Hoe kan de deelnemer zich inschrijven voor de groepslessen?

Via het bijhorend invulformulier van elke les op de website.

2. Kan de deelnemer een proefles volgen?

Er kan geen proefles gevolgd worden tijdens de lessenreeksen. Er kan wel een losse les (betalend) gevolgd worden tijdens de lessen bij Inner te Heist en bij de lessen aan zee.

3. Vanaf hoeveel deelnemers gaan de lessen door?

Vanaf 6 deelnemers.

4. Gaan de lessen aan zee altijd door?

De lessen aan zee gaan enkel door bij een gunstig weerbericht. Bij stevige regen en wind worden de deelnemers op tijd op de hoogte gebracht (via de WhatsApp groep) en wordt een optie voorgesteld om de les aan zee te vervangen door een live online les via Zoom indien genoeg deelnemers.

5. Lessenrooster

Per seizoen kan het lessenrooster efficiënt aangepast worden en zullen de deelnemers tijdig op de hoogte gebracht via mail of de WhatsApp groep van het nieuwe lessenrooster.

6. Beleid voor foto's en video

Soms worden er foto’s of korte filmpjes gemaakt tijdens de indoor en outdoorlessen die achteraf gedeeld worden op social media. Indien je niet gefotografeerd, gefilmd of gepubliceerd wilt worden, stuur een mailtje naar info@saraverhelst.be met deze vermelding.

BetalingEN

Down Arrow

BetalingEN

Down Arrow
1. Hoe verloopt de betaling van een therapiesessie?

De prijzen van de therapiesessie staan vermeld op de website. Het bedrag wordt ter plaatse betaald na de sessie via payconiq of cash.

2. Hoe verloopt de betaling voor groepsles?

De prijzen van de lessen staan vermeld op de website en aan dit bedrag moet voldaan worden om deel te kunnen nemen. Zowel de losse les als de lessenreeksen worden vooraf betaald via het inschrijvingsformulier op de website.

3. Kan de deelnemer een lessenreeks annuleren?

De lessenreeksen zijn non-refundable. Bij afwezigheid kan je de les inhalen of laten vervangen door een andere persoon.

4. Wat als de cliënt niet aanwezig kan zijn op het afgesproken therapie moment?

U kan uw afspraak tot 24 uur op voorhand kosteloos annuleren via mail of whatsapp. Indien u een nieuwe afspraak wenst, mag u uiteraard laten weten wanneer dit voor jou past. Bij annulatie na 24 uur of bij het niet komen opdagen ben ik helaas genoodzaakt 50% van de sessie aan te rekenen. Indien er sprake is van overmacht, wordt deze administratieve kost kwijtgescholden. Onder overmacht wordt begrepen:

 • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner
 • Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)
 • Plotselinge ziekte

Aansprakelijkheid

Down Arrow

Aansprakelijkheid

Down Arrow
1. Letsels of schade

Sara Verhelst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verloren voorwerpen of schade, verband houdende met een deelname aan de therapiesessies of groepslessen van Sara Verhelst. Het volgen van de therapiesessies of groepslessen/workshops indoor, aan zee of online is volledig op eigen risico.

2. Blessure

Sara is een gediplomeerde therapeut en trainster en zorgt altijd voor therapiesessies, lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop.

3. Sara adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan Sara vóór aanvang van de les of workshop.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Luister goed naar de instructies van Sara en volg deze op.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan Sara vóór aanvang van de les of workshop.
4. Medisch

Een deelname aan de therapiesessies, lessen of workshops zijn geen vervanging voor psychologie, kinesitherapie, osteopathie of andere medische behandeling of diagnose.

5. Medische behandeling of therapie

Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, kan een omgeving van bewustzijnsverruiming/introspectie mogelijk nu niet geschikt zijn voor jou. Neem contact op met uw huisarts of behandelend specialist met de vraag of het bijwonen van de therapiesessies of lessen of workshops geschikt is voor jou op dit moment. Wees je ervan bewust dat Sara niet in staat is of de expertise heeft om medische/psychiatrische steun te bieden.

Persoonsgegevens

Down Arrow

Persoonsgegevens

Down Arrow
1. Hoe gaat Sara om met uw gegevens?

Sara verzamelt persoonsgegevens van cliënten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, het communiceren met de cliënten en deelnemers over de therapiesessies, lessen en voor de administratie. Sara gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving van de privacy.

Overig

Down Arrow

Overig

Down Arrow
1. Deelname

Deelname aan één van de therapiesessies of groepslessen/workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.