Privacy

Sara Verhelst uit Knokke-Heist kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij een contactformulier op de website, in de lessen of privé aan Sara Verhelst hebt meegedeeld.

Sara kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Sara deze gegevens nodig heeft

Sara verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail of telefonisch contact met u op te kunnen nemen om deelname aan lessen te bevestigen. Via e-mail ontvangt u informatie over de inhoud van lessen en workshops. Waar deze plaats vinden en welk materiaal je hiervoor nodig hebt. Via e-mail ontvangt u de mogelijkheid om een evalutaite van een workshop te beoordelen.

Daarnaast kan Sara Verhelst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdracht.

Hoe lang en waar Sara Verhelst gegevens bewaart

Sara Verhelst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een twee jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand komt en Sara Verhelst deze niet langer nodig heeft om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Delen met anderen

Sara Verhelst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@saraverhelst.be met mededeling: uitschrijven. Sara Verhelst zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Sara Verhelst neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld worden versleuteld (SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sara Verhelst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@saraverhelst.be

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of het bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Sara Verhelst
8300 Knokke-Heist
BE0638 982154
+32 478 96 81 22
info@saraverhelst.be